Lomtalanítás

A BMH Nonprofit Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem városrészenként előre meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés alapján, a lakossal előre egyeztetett napon végzi el. Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható az elszállítás időpontja.

A lomtalanításról szóló részletes tájékoztatás megismeréséhez kérjük, a Szolgáltatásaink menüpontra kattintva a Lomtalanítás menüpont legördülő sávjában válassza ki az Ön ingatlantípusának megfelelőt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. 2020. május 11-től ismételten fogadja a házhoz menő lomtalanításra vonatkozó igénybejelentéseket.

Az igénybejelentéssel egy időben nyilatkozattétel szükséges mely az alábbiakat tartalmazza:

  • Az igénybejelentő az új típusú koronavírus tüneteit sem magán, sem a vele egy háztartásban élőkön nem tapasztalja vagy tapasztalta az elmúlt 14 naptári napban.
  • Az új típusú koronavírussal sem az igénybejelentő, sem a vele egy háztartásban élők nem fertőződtek meg.
  • Az igénybejelentő legjobb tudomása szerint az elmúlt 14 naptári napban nem érintkezett fertőzött személlyel.
  • Nyilatkozik, hogy az igénybejelentő és a lomtalanítással érintett ingatlan sem jelenleg, sem a nyilatkozat megtételét megelőző 14 naptári napban nem állt hatósági házi karantén szabályai alatt.

A nyilatkozat a lomtalanítási igénybejelentő lap mellékleteként érhető el.