A hulladékgazdálkodás alkalmazott jogszabályai

 

A 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályokat a következő táblázat foglalja össze:

A hulladékgazdálkodás 2010. január 1-jétől alkalmazott jogszabályai

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

 

2013. január 1-től Nem hatályos.

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

2021. április 1 – 2022. december 31. A jogszabály ide kattintva megtekinthető

 

A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény

2021. január 1 -től A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

 

A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról s a közszolgáltatási szerződésről szóló

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet

2013. szeptember 5-től Nem hatályos.

 

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes

szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet

2018. július 15 -től A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

 

 

A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

2015. január 1- től Nem hatályos.

 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint

hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

2018. július 26 -tól A jogszabály ide kattintva megtekinthető

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről

szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

2018. július 15 – A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

 

A közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

2018. július 26 -tól  A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

 

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének

szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

2018. június 1 -től A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet

2015. augusztus 15-től Nem hatályos.

 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó

részletes szabályokról szóló 68/2016. (III. 21.) Korm. rendelet

2018. július 15 -től A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

 

Az állami hulladékkezelési közszolgáltatói közfeladat ellátására létrehozott szervezet

kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási

kötelezettségek részletes szabályiról szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet

 

2018. július 31 -től  A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

 

A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának

módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

2020. augusztus 15 -től  A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

 

A hulladékjegyzékről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

2013. szeptember 5-től Nem hatályos.

 

A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet

2016. január 1 – től A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

 

A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és

üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet

2014. szeptember 30-tól Nem hatályos.

 

A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről

szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet

 

2015. április 1 -től A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

 

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes

szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

2021. április 24 -től A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

 

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi

követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet

2017. január 1 – 2018. június 30.  A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet

 

2018. július 2 -tól                        A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

 

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet

részére történő adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről

szóló 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet

2016. június 2-től A jogszabály ide kattintva megtekinthető.

 

A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról

szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

2020. október 13 -tól  A jogszabály ide kattintva megtekinthető.