Tájékoztatás az edényzetekben bekövetkezett töréskárokról

Tisztelt Ügyfeleink! 

A Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a rendszeresített (szabványos, a Közszolgáltató által azonosító jellel ellátott) edényzet/edényzetek beszerzése, használatba állítása az ingatlanhasználók kötelezettsége. Ez a kötelezettség a Társulások és tagönkormányzataik által átadott edény biztosításával is történhet, ebben az esetben azonban az ingatlanhasználó köteles a rendelkezésére bocsátott edényzetet használni.  

A Közszolgáltató az edényzetek ürítése során köteles az edényzet épségének, állagának megőrzéséről gondoskodni és felel az edényzetben az ürítési eljárás során bekövetkezett károkért. Azonban az 5 évnél régebben használt edényzetben bekövetkezett töréskárok esetén vélelmezhető, hogy a törés oka az úgynevezett anyagfáradással áll összefüggésben.  

Amennyiben az ingatlanhasználó kárigényt nyújt be a Közszolgáltató felé, az ingatlanhasználó köteles az edényzet használatba vételének kezdő időpontját az edényzet beszerzéséről vagy átvételéről szóló okirat bemutatásával igazolni. Ha az ingatlanhasználó nem tudja bemutatni a felsorolt iratok bármelyikét, abban az esetben a Közszolgáltató az edényzet 5 évet meghaladó használati időtartamát vélelmezi, mely esetben a Közszolgáltató nem kötelezhető az edényzet javítására vagy cseréjére.

Fent leírtaktól a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásába bevont alvállalkozók saját felelősségükre és terhükre eltérhetnek.  

A közszolgáltatásban rendszeresített edényzetek űrmérete és azok szabványa: 

  • 60 l-es MSZ EN 840, 
  • 80 l-es MSZ EN 840, 
  • 120 l-es MSZ EN 840-1, 
  • 240 l-es MSZ EN 840-1,  
  • 770 l-es MSZ EN 840-3: 2013 es MSZ EN 840-2 : 2013,  
  • 1 100 l-es MSZ EN 840-2.