Az NHKV Zrt. tájékoztatása fehér csekk forgalomba hozataláról

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1. számla keltétől az NHKV Zrt. a csekkes fizetési módú hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról számlákon (továbbiakban: számla), számlamásolatokon, felszólító leveleken szereplő csekk, valamint a számlák befizetéséhez rendelkezésre bocsájtott csekk esetén az eddig használatban lévő készpénzátutalási megbízás (továbbiakban: sárga csekk) helyett, postai számlabefizetési megbízás (továbbiakban: fehér csekk) kerül forgalomba.
A 2020. december 31. napjáig kibocsátott sárga csekkek nem évülnek el, ezért azok a továbbiakban is befizethetőek a postahivatalokban, bankautomatákban (icsekken), valamint telefonos applikáción keresztül a csekken szereplő QR kód beolvasásával.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a változás nem érinti a csekken történő befizetés menetét, vagyis a postahivatalokban, bankautomatán (icsekk), valamint telefonos applikáción keresztül továbbra is a csekken szereplő QR kód beolvasásával tudja kiegyenlíteni a csekkes fizetési móddal kiállított számlákat. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fehér csekk bevezetésével egyidejűleg az összes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla hátoldalán – fizetési módtól függetlenül – megjelenítésre kerül az MNB QR kód, mellyel azonnali fizetés kezdeményezésre is van lehetőség. 

Forrás: NHKV Zrt. (https://nhkv.hu/hirek/2021/01/tajekoztatas-feher-csekk-forgalomba-hozatalarol/