Ideiglenes gyűjtőpont kijelölése Miskolcon (Isaszeg utca)

Tisztelt Ingatlanhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Miskolc, Isaszeg utcában 2019. szeptember 18. és 2019. szeptember 26. közötti időszakban a Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. út helyreállítási munkákat végez. Az út helyreállítási munkálatai során az érintett útszakasz – Isaszeg utca és a Bencések útja kereszteződésétől az Isaszeg utca és az Enyedi György utca kereszteződéséig – lezárásra kerül így a gépjárműforgalom ebben az időszakban nem biztosított.

A hulladékszállítás ennek okán a munkálatok befejezéséig nem megoldható házhoz menő rendszerben.

A vegyes- és a zöldhulladék zavartalan elszállítása érdekében Társaságunk gyűjtőpontokat jelölt ki az alábbi helyszíneken:

  1. Isaszeg utca – Bencések útja kereszteződése
  2. Isaszeg utca – Enyedi György utca kereszteződése

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a kijelölt gyűjtőpontokra szíveskedjenek kihelyezni a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig.

Közreműködésüket köszönjük!

BMH Nonprofit Kft.