Tájékoztatás sajóládi lakosok számára

Tisztelt sajóládi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanoknál zöldhulladék gyűjtésre korábban használt, régi típusú, nem szabványos hulladékgyűjtő edények járműbe történő, gépi ürítésre nem alkalmasak, ezek ürítése munka- és balesetvédelmi okokból nem biztonságos.

Ennek megfelelően 2019. október 1-től a zöldhulladék gyűjtése kizárólag a BMH Nonprofit Kft. által rendszeresített zöld színű ZÖLDHULLADÉK feliratú gyűjtőzsákokban és szabványos gyűjtőedényben történik. A zsákok a helyi Polgármesteri Hivatalban vagy a járaton dolgozó, gyűjtést végző kollégáknál igényelhetők.

A gyűjtőzsák INGYENES, a gyűjtési nap nem változik.

A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba, gyűjtőedényekbe kizárólag zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, akkor azokat nem szállítják el.

Kérjük, hogy a megtelt zsákokat és szabványos gyűjtőedényeket a gyűjtési napon reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.

             

Nem szabványos edényzet: 

(nem ürítjük 2019. október 1. után)

Szabványos edényzet:

(ürítjük 2019. október 1. után)

Együttműködésüket köszönjük!