Tájékoztatás a 2018. I. negyedévi időszakra kiállított számlákról

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján 2016. április 1-től a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.) jogosult a hulladékgazdálkodási díj beszedésére, valamint a számlák kiállítására.

A szolgáltatási területünket érintő hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozóan kiállított 2018. I. negyedévi számlák problémái miatt Társaságunk felvette a kapcsolatot a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és vagyonkezelő Zrt-vel a számlák helyes kiállítása érdekében.

A számlázással kapcsolatos megkeresések következtében ügyfélszolgálatunk leterheltsége megnőtt ezért az ügyintézés a megszokottnál több időt vehet igénybe.

 

Szíves türelmüket kérjük!