Lomtalanítás

A BMH Nonprofit Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem városrészenként előre meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés alapján, a lakossal előre egyeztetett napon végzi el. Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható az elszállítás időpontja.

Az igénybejelentés történhet személyesen az ügyfélszolgálati irodában ( település névre kattintva az ügyfélszolgálat megadott elérhetőségein) a honlapunkról előzetesen letöltött Igénybejelentő lap segítségével, E-mailben az Ön településhez tartozó ügyfélszolgálat E-Mail címén, vagy az  elektronikus űrlap kitöltésének a segítségével  melyhez kérjük  válassza ki az Ön települését  (főoldal/ szolgáltatási terület) és kattintson a „Lomtalanítási igény bejelentése elektronikus űrlap segítségével” lehetőségre.

Ahhoz, hogy rögzíteni tudjuk a lomtalanítási igényét a következő adatokra lesz szükségünk:  

  • lomhulladék típusa,
  • lomhulladék várható mennyisége (m3),
  • lomok elszállításának kívánt időpontja,
  • az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, ügyfélkód, telefon, E-mail) . 

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek figyelembevételével és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik. Ezért kérjük, hogy folyamatosan jelentkezzenek igényeikkel, mivel azokat csak ütemezve tudjuk elvégezni. 

Miután beérkezett Öntől az igény hozzánk, kollégáink egyeztetik az Ön igényeit és cégünk lehetőségeit, majd visszajelzünk Önnek a megadott elérhetőségeinek valamelyikén. Az általunk visszaigazolt napra Ön kikészíti a lom hulladékot ingatlanja elé, és munkatársaink a megjelölt napon 6-14 óra között begyűjtik a hulladékot. 

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat társaságunk nem szállítja el

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY A BEJELENTÉS NÉLKÜL TÖRTÉNŐ HULLADÉK KIHELYEZÉSE ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSNAK MINŐSÜL!

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket.