Hulladékudvarok

LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR HASZNÁLATA
 A BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK KÖRE:

A háztartásban keletkező

  • Nem veszélyes hulladékok

– építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, beton, föld és kövek, illetve ezek keveréke);

– termékként tovább nem használható gumiabroncsok;

– papír és karton, üveg, műanyag-flakon, fólia;

– zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű, lombok, egyéb fahulladékok;

– nagydarabos hulladékok (bútorok, nagyméretű felújítás után megmaradó lomok, háztartási tárgyak és berendezések pl. műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai eszközök);

– elektromos és elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, rádió, kis méretű háztartási készülékek);

– fémek és fém csomagolási hulladékok (alumínium doboz, sárga- és vörösréz, vas és acél stb.);

– sütőolaj.

  • Veszélyes hulladékok

– szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel együtt, használt motorolajok, azok csomagolásai, növényvédőszer-maradékok, fénycső és izzó.

A HULLADÉKUDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját és személyi igazolványát, valamint az esedékes közszolgáltatási díjnak a Koordináló Szerv felé történő megfizetését igazoló bizonylat másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni.

Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal hozni szíveskedjenek, az igazolványok hiányában, – a hatályos jogszabályok előírásai értelmében – az átvételt meg kell tagadnunk.

A hulladékok elhelyezése díjtalan.

BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE
A hulladékudvarban ingatlanonként

– negyedévente 250 kg nem veszélyes hulladék,

– évente 100 kg veszélyes hulladék

helyezhető el.

A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött csomagolási (papír, karton, PET palack és PE fólia, valamint üveg- és fémhulladékok), melyekből korlátlan mennyiség adható át a hulladékudvarban.